Thành viên


Xem thêm các tin khác

Mỹ:...
Mỹ: Chỉ số chế tạo Fed bang New York tháng 4 giảm còn 1.3, dự đoán tăng 7.8...2014-04-15 18:55:24
Mỹ:...
Mỹ: Chỉ số CPI tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.5%, trùng với dự đoán...2014-04-15 19:01:14
Mỹ:...
Mỹ: Chỉ số CPI hạt nhân - Trừ thực phẩm và năng lượng tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.7%, dự đoán tăng 1.6%...2014-04-15 18:59:20
Mỹ:...
Mỹ: ISM chế tạo tháng 3 giảm nhẹ còn 53.7, dự đoán tăng nhẹ 54.0 ...2014-04-01 20:14:23
Mỹ:...
Mỹ: Doanh số nhà treo tháng 2 giảm 0.8% (MoM), dự đoán tăng 0.2%. Theo năm (YoY) giảm 10.2%, dự đoán giảm 8.5%...2014-03-27 18:58:13
Mỹ:...
Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 21) giảm còn 311K, dự đoán tăng 325K...2014-03-27 18:41:53
Mỹ:...
Mỹ: GDP thường niên - Final, cuối cùng quý 4 tăng trưởng 2.6%, dự đoán tăng trưởng 2.7%...2014-03-27 18:41:54
Anh:...
Anh: Doanh số bán lẻ tháng 2 tăng 1.8% (MoM), dự đoán tăng 0.5%. Theo năm (YoY) tăng 4.2%, dự đoán tăng 2.9%...2014-03-27 18:55:41
Mỹ:...
Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 7) giảm còn 315K, dự đoán tăng nhẹ 334K...2014-03-13 19:05:58
2 3 4  >>

Tin báo

19:30  Mỹ: Chỉ số chế tạo Fed bang New York tháng 4 giảm còn 1.3, dự đoán tăng 7.8
19:30  Mỹ: Chỉ số CPI tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.5%, trùng với dự đoán
19:30  Mỹ: Chỉ số CPI hạt nhân - Trừ thực phẩm và năng lượng tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.7%, dự đoán tăng 1.6%
21:00  Mỹ: ISM chế tạo tháng 3 giảm nhẹ còn 53.7, dự đoán tăng nhẹ 54.0
21:00  Mỹ: Doanh số nhà treo tháng 2 giảm 0.8% (MoM), dự đoán tăng 0.2%. Theo năm (YoY) giảm 10.2%, dự đoán giảm 8.5%
19:30  Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 21) giảm còn 311K, dự đoán tăng 325K
19:30  Mỹ: GDP thường niên - Final, cuối cùng quý 4 tăng trưởng 2.6%, dự đoán tăng trưởng 2.7%
16:30  Anh: Doanh số bán lẻ tháng 2 tăng 1.8% (MoM), dự đoán tăng 0.5%. Theo năm (YoY) tăng 4.2%, dự đoán tăng 2.9%
19:30  Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 7) giảm còn 315K, dự đoán tăng nhẹ 334K

Hỗ trợ trực tuyến

Lịch đã đưa tin

February 2008
Today
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1