Thành viên


Xem thêm các tin khác

Mỹ:...
Mỹ: Chỉ số chế tạo Fed bang New York tháng 4 giảm còn 1.3, dự đoán tăng 7.8...2014-04-15 18:55:24
Mỹ:...
Mỹ: Chỉ số CPI tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.5%, trùng với dự đoán...2014-04-15 19:01:14
Mỹ:...
Mỹ: Chỉ số CPI hạt nhân - Trừ thực phẩm và năng lượng tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.7%, dự đoán tăng 1.6%...2014-04-15 18:59:20
Mỹ:...
Mỹ: ISM chế tạo tháng 3 giảm nhẹ còn 53.7, dự đoán tăng nhẹ 54.0 ...2014-04-01 20:14:23
Mỹ:...
Mỹ: Doanh số nhà treo tháng 2 giảm 0.8% (MoM), dự đoán tăng 0.2%. Theo năm (YoY) giảm 10.2%, dự đoán giảm 8.5%...2014-03-27 18:58:13
Mỹ:...
Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 21) giảm còn 311K, dự đoán tăng 325K...2014-03-27 18:41:53
Mỹ:...
Mỹ: GDP thường niên - Final, cuối cùng quý 4 tăng trưởng 2.6%, dự đoán tăng trưởng 2.7%...2014-03-27 18:41:54
Anh:...
Anh: Doanh số bán lẻ tháng 2 tăng 1.8% (MoM), dự đoán tăng 0.5%. Theo năm (YoY) tăng 4.2%, dự đoán tăng 2.9%...2014-03-27 18:55:41
Mỹ:...
Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 7) giảm còn 315K, dự đoán tăng nhẹ 334K...2014-03-13 19:05:58
2 3 4  >>

Tin báo

19:30  Mỹ: Chỉ số chế tạo Fed bang New York tháng 4 giảm còn 1.3, dự đoán tăng 7.8
19:30  Mỹ: Chỉ số CPI tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.5%, trùng với dự đoán
19:30  Mỹ: Chỉ số CPI hạt nhân - Trừ thực phẩm và năng lượng tháng 3 tăng 0.2% (MoM), dự đoán tăng 0.1%. Theo năm (YoY) tăng 1.7%, dự đoán tăng 1.6%
21:00  Mỹ: ISM chế tạo tháng 3 giảm nhẹ còn 53.7, dự đoán tăng nhẹ 54.0
21:00  Mỹ: Doanh số nhà treo tháng 2 giảm 0.8% (MoM), dự đoán tăng 0.2%. Theo năm (YoY) giảm 10.2%, dự đoán giảm 8.5%
19:30  Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 21) giảm còn 311K, dự đoán tăng 325K
19:30  Mỹ: GDP thường niên - Final, cuối cùng quý 4 tăng trưởng 2.6%, dự đoán tăng trưởng 2.7%
16:30  Anh: Doanh số bán lẻ tháng 2 tăng 1.8% (MoM), dự đoán tăng 0.5%. Theo năm (YoY) tăng 4.2%, dự đoán tăng 2.9%
19:30  Mỹ: Trợ cấp thất nghiệp tuần (MAR 7) giảm còn 315K, dự đoán tăng nhẹ 334K

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:
0985 56 34 52
0906 62 08 88

Lịch đã đưa tin

February 2008
Today
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1